Chính sách bảo mật thông tin

Điện máy An Việt ( website:dienmayanviet.com) cam kết giữ bảo mật tất cả thông tin cá nhân mang tính riêng tư của khách hàng. Công ty tuyệt đối không chia sẻ thông tin cho bất kì tổ chức hay cá nhân nào khác. Tất cả thông tin công ty thu thập chỉ nhằm mục đích tạo cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tiện lợi, an toàn nhất.

Điện máy An Việt luôn tuân thủ tuyệt đối “ Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây:

 

Thu thập thông tin:

 • Thông tin cá nhân công ty thu thập bao gồm: Họ tên, Giới tính, Số điện thoại, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ Email, Thông tin về sản phẩm, dịch vụ khách hàng lựa chọn tại công ty.
 • Công ty chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, do khách hàng đồng ý chia sẻ. Nhằm mục đích tạo trải nghiệm mua sắm, thanh toán tiện lợi nhất cho khách hàng.
 • Đối với các giao dịch qua cổng thanh toán trực tuyến, công ty không lữu giữ thông tin về Số tài khoản, Số thẻ của khách hàng. Những thông tin này sẽ được quản lí tại cổng thanh toán phục vụ cho việc kiểm tra, đối soát giao dịch.

Sử dụng thông tin:

 • Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, lưu trữ trên hệ thống bảo mật.
 • Thông tin sử dụng cho mục đích giao hàng cho khách hàng đã mua tại Điện Máy An Việt. Công ty có thể chia sẻ Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Sản phẩm cho đơn vị Vận chuyển.
 • Thông tin sử dụng cho dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ và bảo hành sau khi đơn hàng hoàn thành.
 • Thông tin được cập nhật thường xuyên theo ý muốn từ khách hàng, đảm bảo tính chính xác.
 • Thông tin cá nhân lưu trữ chỉ được xoá đi khi phía khách hàng có yêu cầu hoặc khi pháp luật quy định.
 • Công ty luôn đảm bảo sử dụng thông tin với các mục đích minh bạch, được pháp luật Việt Nam hiện hành công nhận.

Phương thức bảo mật:

 • Công ty lưu trữ và quản lí thông tin hồ sơ cá nhân khách hàng bằng những phương pháp bảo mật tốt nhất phù hợp với tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin. Ngăn chặn hành vi công bố, chia sẻ, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin bất hợp pháp.
 • Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện thay mặt công ty. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật:

 • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
 • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.
 • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.